Blue Demon (2004)

by fckingmuskrat

1

Bait (2012)

by fckingmuskrat

1

Avalanche Sharks (2014)

by fckingmuskrat

1

Atomic Shark (2016)

by fckingmuskrat

1

Apex Predators (2021)

by fckingmuskrat

1

Shark Attack 3: Megalodon (2002)

by fckingmuskrat

3

Shark Attack 2 (2001)

by fckingmuskrat

3

Shark Attack (1999)

by fckingmuskrat

3

47 Meters Down: Uncaged (2019)

by fckingmuskrat

2

47 Meters Down (2017)

by fckingmuskrat

2

Up from the Depths (1979)

by fckingmuskrat

1

Frogs (1972)

by fckingmuskrat

1

The Black Scorpion (1957)

by fckingmuskrat

1

Jurassic Shark (2012)

by fckingmuskrat

1

Malibu Shark Attack (2009)

by fckingmuskrat

1

The Giant Gila Monster (1959)

by fckingmuskrat

1

The Reef (2010)

by fckingmuskrat

1

Spring Break Shark Attack (2005)

by fckingmuskrat

1

Barracuda (1978)

by fckingmuskrat

1

Planet of the Sharks (2016)

by fckingmuskrat

1

Killer Shark (1950)

by fckingmuskrat

1

Cyclone (1978)

by fckingmuskrat

1

Mako: The Jaws of Death (1976)

by fckingmuskrat

1

Tintorera: Killer Shark (1977)

by fckingmuskrat

1